Mihi - Introduction

Tūtawa mai i runga, tūtawa mai i raro,

Tūtawa mai i waho, tūtawa mai i roto,

Tūtawa ko ngā pū, ko ngā weu, ko ngā take, ko ngā paiaka o te aka matua o Tāne-nui-a-rangi, o Tāne te waiora e!

Poua iho tōna tapu, tōna rongo, tōna mauri ki te whenua pāpako o Kōpana Whakarua ki te āta tauria e!

Ko te mauri ka mau, ka rato, ka tiaia

Kia tau te mauri tū, te mauri ora ki te katoa

Ki te whai ao, ki te ao mārama!

Haumi e! Hui e! Tāiki e!

E ngā mana, e ngā reo, e ngā karangatanga maha.

Tēnā koutou katoa.

Kai te mihi atu, kai te tangi atu te ngākau ki te hunga kua huri kāweka atu ki te pō – rātau te hunga wairua ki a rātau.

Tātau ngā waihotanga iho, me pēnei pea te kī, tātau ngā pā ka rito ā rātau mā – tātau te hunga ora ki a tātau.

Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātau katoa.

Nei rā ngā mihi maioha ki a koutou, i runga i te kaupapa o Te Aka Mauri.

Ka tū Te Aka Mauri; he whare āhuru, he tōtara whakamarumaru hai piki ake i te ora me te māramatanga.

Nā reira, mauri ora ki a tātau!

 

This mihi was written for Te Aka Mauri by Bryce Murray, Chair of our Iwi reference group Ngā Mahinga Toi. 

A mihi is a Māori greeting, formal welcome and expression of thanks.

Te Aka Mauri stands as a place of wellbeing and understanding recognising the importance of health and knowledge for all.

The name Te Aka Mauri reflects the shared vision to create a facility of excellence to advance community wellbeing and understanding.  

Page reviewed: 08 Jul 2019 4:31pm